Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO NỘI DUNG CÂU HỎI MỞ XÉT TUYỂN THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Thực hiện kế hoạch xét tuyển thạc sĩ Định hướng ứng dụng, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2024 công bố câu hỏi mở xét tuyển thạc sĩ định hướng ứng dụng.

1. Nội dung câu hỏi theo chuyên ngành, xem tại đây.

2. Kế hoạch xét tuyển, xem tại đây

3. Nhận bài luận xét tuyển thạc sĩ ĐHUD: Ngày 08-09/7/2024, Thời gian: Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 13h30 - 16h00

4. Địa điểm nhận bài luận xét tuyển:

- Các ứng viên đã hoàn thành hồ sơ đủ điều kiện chuẩn bị 04 quyển bài luận xét tuyển đựng trong túi clear, ghi rõ họ tên, chuyên ngành, mã hồ sơ và nộp tai Phòng 325-Tầng 3 Nhà A1.

- Các ứng viên chưa thực hiện nộp hồ sơ sẽ nộp bài luận và hồ sơ tại Phòng 301 - T3 Nhà B theo thông báo 1188/TB-ĐHYHN.

Trân trọng./.

009bet
1