Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi đầu ra ngoại ngữ cho Cao học

Danh sách phòng thi

Phòng QL ĐT SĐH thông báo đến các học viên cao học kế hoạch tổ chức thi đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên Cao học.

Đề nghị học viên cao học kiểm tra lại thông tin của mình và phản hồi về phòng QL ĐT SĐH nếu có sai sót chậm nhất 16h00 thứ 6 ngày 19/06/2015.

Danh sách có thể thay đổi nếu phòng nhận được thông báo từ phòng TCKT về các học viên chưa hoàn thành lệ phí học tập.

Trân trọng !

Kế hoạch tổ chức thi tuyển xem tại đây

Sơ đồ phòng thi xem tại đây

Danh sách môn tiếng pháp xem tại đây

Danh sách môn tiếng anh xem tại đây

Phòng QL ĐT SĐH