Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch thi lần 2 cho CKI khoá 19,20, CKII khoá 28,29

Thời gian thi: 7 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2016 Địa điểm: tại tầng 3, Giảng đường B3

Xem DS tại đây: /images/chuyenkhoa1/Thi%20lan%202%20cKI%2020%20ngay%2020-5.xlsx

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học