Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh lao trẻ em theo hướng dẫn của Chương trình chống lao quốc gia. (Ngày công bố: 16/04/2024)

Chuyên ngành: Lao - 62720150

Họ tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ

Hướng dẫn 2: TS. Hoàng Thanh Vân

Tóm tắt tiếng việt:

- Luận án đưa ra tỉ lệ xuất hiện của 3 thành tố để phát hiện lao ở trẻ em và phân tích ý nghĩa của tổ hợp 3 yếu tố này trên thực hành lâm sàng đối chiếu với những tiêu chuẩn chẩn đoán ở mức cao hơn dựa vào bằng chứng vi khuẩn và/ hoặc các bằng chứng lâm sàng, cận lâm sàng mạnh hơn, từ đó đưa ra các tỉ lệ về độ nhậy, độ đặc hiệu của các tổ hợp hỗ trợ chẩn đoán.

- Luận án cũng đưa ra các giá trị tính toán độ nhạy, độ đặc hiệu của Xpert/MTB/RIF đối với bệnh phẩm ở trẻ bao gồm đờm, dịch phế quản, dịch dạ dày và các bệnh phẩm khác

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị lao trẻ em gồm: tuổi, bằng chứng vi khuẩn, thể lao, số cơ quan bị lao và thời gian phát hiện bệnh

Tóm tắt tiếng anh:

The thesis presented the occurrence rates of 3 elements to detect tuberculosis in children and analyzed the meaning of the combination of these 3 elements in clinical practice in comparison with higher diagnostic standards based on bacterial evidence and/or stronger clinical and subclinical evidences, thereby providing sensitivity and specificity rates of diagnostic support combinations.

The thesis also provided values ​​of sensitivity and specificity of Xpert/MTB/RIF for children specimens including sputum, bronchial fluid, gastric fluid and other specimens.

Factors affecting the results of TB treatment in children included: age, bacterial evidence, type of TB, number of organs affected by TB and time of disease detection

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu nồng độ IL-6, CRP ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát. (Ngày công bố: 25/04/2024) Nguyễn Thị Bích Ngọc PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc PGS.TS. Đặng Thị Hồng Hoa

009bet
1