Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Một số công việc cần chuẩn bị trước khi bảo vệ Luận văn

Một số công việc cần chuẩn bị

Nằm trong kế hoạch đào tạo, Phòng QL ĐT SĐH đã tổ chức gặp mặt học viên cao học khóa XXI và XXII nhằm phổ biến một số công việc trước khi bảo vệ luận văn.

Sau đây là một số tài liệu của buổi gặp mặt

Slide một số điểm cần chuẩn bị

Yêu cầu đối với luận văn của cao học

Quy trình bảo vệ luận văn

Kiểu trích dẫn endnote của ĐHYHN

Phòng QL ĐT SĐH

009bet
1