Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Điểm thi Ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra cho Cao học

Điểm thi Ngoại ngữ

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học điểm ngoại ngữ đầu ra cho Cao học.

Những học viên được coi là đạt yêu cầu về ngoại ngữ khi điểm thảo mãn 4 điều kiện sau:

  1. Điểm phần Nghe: từ 6 điểm trở lên
  2. Điểm hội thoại: từ 6 điểm trở lên
  3. Điểm đọc viết: từ 18 điểm trở lên
  4. Tổng điểm 3 phần: từ 50 trở lên

Điểm tiếng anh xem tại đây

Điểm tiếng pháp xem tại đây

Phòng QLĐTSĐH