Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn (cập nhật năm 2023)

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn cập nhật năm 2023 như sau: 

A. Quy trình bảo vệ luận văn trực tiếp

Quyết định ban hành các biểu mẫu xem tại đây

Quy trình bảo vệ luận văn chi tiết xem tại đây

Kế hoạch bảo vệ luận văn năm 2023 tại nhà trường xem tại đây; tại Khoa/Bộ môn xem tại đây

Công văn thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn năm 2023 xem tại đây

Quy định về một số điểm lưu ý tổ chức bảo vệ luận văn năm 2023 chi tiết xem tại đây

Yêu cầu đối với luận văn xem tại đây

Lý lịch khoa học (dành cho bác sĩ nội trú) xem tại đây  

Lý lịch khoa học (dành cho học viên Cao học+CKII) xem tại đây

Mẫu giấy đề xuất thành lập hội đồng đánh giá luận văn xem tại đây

Mẫu giấy đề xuất thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá luận văn xem tại đây

Mẫu đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Viện/Khoa/Bộ môn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn xem tại đây

Mẫu nhận xét luận văn xem tại đây

Biên bản bảo vệ luận văn xem tại đây

Mẫu bản giải trình sau khi bảo vệ luận văn xem tại đây

Mẫu giấy mời Hội đồng và Giáo viên hướng dẫn xem tại đây

Học viên có thể tham khảo phần phiếu chấm điểm tại đây

Học viên có thể tham khảo chương trình bảo vệ tại đây

Bảng mã số đào tạo, học viên xem tại đây

Hồ sơ nộp về bộ phần hành chính phòng QLĐT sau đại học.

B. Quy trình bảo vệ luận văn trực tuyến (Chỉ áp dụng khi được Ban Giám hiệu đồng ý cho tổ chức)

Quy trình bảo vệ luận văn trực tuyến, xem tại đây

Bản cam kết hoàn thành hồ sơ bảo vệ của học viên, xem tại đây

Giấy chấp thuận cho nộp hồ sơ trực tuyến của Cán bộ hướng dẫn, xem tại đây

Giấy đồng ý tổ chức họp Hội đồng trực tuyến của thành viên Hội đồng, xem tại đây

Giấy đồng ý tổ chức họp Hội đồng trực tuyến của Học viên, xem tại đây

Các biểu mẫu khác sử dụng các biểu mẫu của Quy trình bảo vệ luận văn trực tiếp

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học