Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid điều trị bằng olanzapin và hiệu quả dự phòng của metformin (Ngày công bố: 04/11/2020)

Chuyên ngành: Tâm thần - 62720148

Họ tên: Trịnh Thị Bích Huyền

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn

Hướng dẫn 2: PGS.TS Trần Hữu Bình

Tóm tắt tiếng việt:

- Olanzapin là một thuốc an thần kinh có liên quan hội chứng chuyển hóa ở
mức độ cao, sau 12 tuần điều trị ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid là
tăng cân là 5,65 kg, tăng chỉ số BMI là 2,24kg/m2, vòng eo tăng lên là 7,28 cm, tỉ
lệ tăng cân ≥7% sau 12 tuần là 73,1%. Hội chứng chuyển hóa gặp ở nhóm điều trị
bằng olanzapin là 5,8%, trong đó triệu chứng tăng triglyceride gặp ở 42,3%, giảm
HDL-cholesterol gặp ở 30,8% bệnh nhân, tăng vòng eo chiếm tỉ lệ 21,15%,
glucose máu chiếm 19,2%, huyết áp chiếm tỉ lệ 7,7%. Ở bệnh nhân tâm thần phân
liệt điều trị bằng olanzapin có thể hiện tăng các thành phần triglyceride, LDL -
cholesterol, cholesterol toàn phần và làm giảm HDL - cholesterol có ý nghĩa thống
kê so với thời điểm T0. Sau 12 tuần nghiên cứu, ở nhóm bệnh nhân tâm thần phân
liệt điều trị bằng olanzapin không có sự thay đổi về glucose và HbA1C có ý nghĩa
thống kê.
- Sau 12 tuần, nhóm dùng olanzapin kết hợp với metformin mức tăng cân
trung bình của bệnh nhân là là 3,51kg, BMI tăng là 1,38kg/m2, vòng eo tăng là
4,89cm, tỉ lệ tăng cân ≥7% cân nặng ban đầu là 49,1%. Tỉ lệ gặp hội chứng chuyển
hóa là 5,7% với triệu chứng về tăng triglyceride ở mức cao nhất là 47,2%, sau đó là
triệu chứng về HDL-cholesterol chiếm 35,9%, glucose 15,1%, huyết áp chiếm
11,9%, vòng eo là 5,6%. Ở nhóm này chúng tôi không thấy tăng glucose, HDL-
cholesterol mà hai chỉ số này có giảm đi so với thời điểm T0 nhưng mức giảm
không có ý nghĩa thống kê. Các chỉ số LDL-cholesterol, triglyceride, cholesterol
toàn phần tăng sau 12 tuần nghiên cứu với mức tăng có ý nghĩa thống kê so với
thời điểm T0. Mức độ tăng cân nặng, vòng eo, BMI, cholesterol máu ở nhóm điều
trị kết hợp với metformin thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chỉ điều trị
bằng olanzapin.

Tóm tắt tiếng anh:

- Olanzapine is a neuroleptic associated with a high level of metabolic syndrome,
after 12 weeks of treatment in patients with paranoid schizophrenia with weight gain
of 5.65 kg, an increase in BMI of 2, 24kg / m2, waist circumference increased to 7.28
cm, weight gain rate ≥7% after 12 weeks was 73.1%. Metabolic syndrome seen in
olanzapine group was 5.8%, in which symptoms of hypertriglyceridemia were seen
in 42.3%, HDL-cholesterol reduction was seen in 30.8% of patients, waist
circumference accounted for 21%.15%, blood glucose accounted for 19.2%, blood
pressure accounted for 7.7%. Olanzapine-treated schizophrenia patients showed an
increase in triglyceride, LDL-cholesterol, total cholesterol and decreased HDL-
cholesterol significantly compared with T0. After 12 weeks of study, olanzapine
schizophrenic patients showed no significant change in glucose and HbA1C.
After 12 weeks, the olanzapine group in combination with metformin achieved an
average weight gain of 3.51kg, a BMI of 1.38kg / m2, an increase in waist
circumference of 4.89cm, weight gain of ≥7% the initial weight is 49.1%. The rate of
metabolic syndrome was 5.7% with the symptoms of hypertriglyceridemia at the
highest level was 47.2%, then the symptoms of HDL-cholesterol accounted for
35.9%, glucose 15.1%, blood pressure accounted for 11.9%, waist circumference was
5.6%. In this group, we did not see an increase in glucose, HDL-cholesterol, but these
two indexes decreased compared to the time of T0 but the decrease was not
statistically significant. The LDL-cholesterol, triglyceride, and total cholesterol index
increased after 12 weeks of study with a statistically significant increase compared to
the time of T0. Weight gain, waist circumference, BMI, and blood cholesterol in the
group with metformin were statistically significantly lower than group values ​​with
olanzapine alone

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không mổ được bằng phác đồ hóa chất Paclitaxel – Carboplatin kết hợp hóa xạ đồng thời. (Ngày công bố: 20/07/2021) Hàng Quốc Tuấn PGS.TS. Lê Chính Đại
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu nụ cười và xây dựng một số tiêu chuẩn đánh giá nụ cười hài hoà cho người Kinh độ tuổi 18 – 25. (Ngày công bố: 13/08/2021) Phạm Thị Thanh Bình TS. Hà Anh Đức PGS.TS. Hoàng Việt Hải
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ xương thái dương trên bệnh nhân điếc tiếp nhận để chỉ định cấy ốc tai điện tử. (Ngày công bố: 12/08/2021) Lê Duy Chung PGS.TS. Cao Minh Thành PGS.TS. Phạm Hồng Đức
Kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ phình động mạch thông trước. (Ngày công bố: 12/08/2021) Trần Trung Kiên PGS.TS. Nguyễn Thế Hào
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày điều trị bệnh béo phì. (Ngày Công bố: 10/08/2021) Bùi Thanh Phúc GS.TS. Trần Bình Giang
Nghiên cứu tác dụng vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê cạnh cột sống ngực kết hợp gây mê cho mổ ngực một bên ở trẻ em. (Ngày công bố: 10/08/2021) Thiều Tăng Thắng PGS.TS. Công Quyết Thắng
Đánh giá kết quả điều trị suy tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được cấy ghép tế bào gốc tự thân. (Ngày công bố: 05/08/2021) Phan Tuấn Đạt PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Đánh giá kết quả điều trị u màng não nền sọ bằng dao gamma quay. (Ngày công bố: 20/07/2021) Nguyễn Thanh Hùng PGS.TS. Vũ Hồng Thăng PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
Một số gen mã hoá cacbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng carbapenem của Acinetobacter baumannii tại Việt Nam. (Ngày công bố: 19/7/2021) Lưu Thị Vũ Nga PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp vai bán phần có xi măng điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay. (Ngày công bố: 19/07/2021) Nguyễn Ngọc Sơn PGS.TS. Đào Xuân Tích
Nghiên cứu điều kiện môi trường làm việc và sức khỏe, bệnh tật của Cảnh sát giao thông đường bộ. (Ngày công bố: 14/07/2021) Phạm Thị Lan Anh PGS.TS. Khương Văn Duy GS.TS. Phạm Quang Cử
Đánh giá kết quả can thiệp bằng stent phủ thuốc không polymer - BioFreedom ở bệnh nhân động mạch vành. (Ngày công bố: 21/07/2021) Nguyễn Mạnh Quân GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Nghiên cứu áp dụng chỉnh hình giác mạc bằng kính tiếp xúc. (Ngày công bố: 19/07/2021) Lê Thị Hồng Nhung PGS.TS. Nguyễn Đức Anh PGS.TS. Phạm Trọng Văn
Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn I – IIA.(Ngày công bố: 05/07/2021) Nguyễn Văn Lợi GS. Đặng Hanh Đệ
Nghiên cứu giá trị của nội soi phóng đại, nhuộm màu trong chẩn đoán polyp đại trực tràng. Ngày công bố: 01/07/2021) Phạm Bình Nguyên GS.TS. Đào Văn Long