Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet
Tên chuyên đề: Kết quả điều trị surfactant trong một số bệnh lý gây suy hô hấp ở trẻ sơ sinh và các yếu tố liên quan. (Ngày công bố: 05-01-2024)

Chuyên ngành: Nhi khoa - 62720135

Họ tên: Chu Lan Hương

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương trên 182 đối tượng suy hô hấp nặng do viêm phổi, hít phân su và xuất huyết phổi có hiệu quả khi điều trị thay thế bằng surfactant ngoại sinh, bên cạnh những phương pháp điều trị iNO, ECMO và thở máy cao tần.

- Cải thiện trao đổi oxy phế nang

+ PaO2 cải thiện đạt đích ≥ 60 mmHg ngay sau 4 giờ điều trị p < 0.05.

+ OI giảm rõ rệt sau 1 giờ p < 0.05 và OI giảm ≤ 15 sau 24 giờ điều trị.

- Giảm mức độ suy hô hấp và thông số máy thở

+ Độ bão hòa oxy qua da SpO2 cải thiện đạt đích ≥ 95% ngay sau 4 giờ điều trị.

+ Nhu cầu FiO2 khí thở vào giảm sau 4 giờ điều trị.

- Liên quan đến kết quả điều trị surfactant: trẻ cân nặng thấp, điều trị surfactant muộn, điều trị kháng sinh bậc 1, chỉ số OI tại thời điểm 4 giờ sau điều trị > 15.

- Chỉ định mở rộng điều trị surfactant cho những trẻ sơ sinh suy hô hấp do viêm phổi, hít phân su và xuất huyết phổi ở những đơn vị có đủ điều kiện hồi sức tốt

Tóm tắt tiếng anh:

The study was conducted at the Neonatal Care Center - National Children's Hospital with the enrollment of 182 severely respiratory-failure neonates due to pneumonia, meconium aspiration syndrome and pulmonary hemorrhage ​​improved with exogenous surfactant therapy.

- Improves alveolar oxygenation

+ PaO2 improved, reaching the target ≥ 60 mmHg after 4 hours p < 0.05

+ OI decreased significantly at 1-hour and OI reached the target < 15 after 24 hours.

- Decreases respiratory distress and ventilator settings

+ Saturation in peripheral oxygenation SpO2 reached target ≥ 95% at the 4-hour.

+ FiO2 requirement decreased after 4 hours of treatment.

- Associated factors to the outcome of surfactant therapy: low-birthweight, tier 1 antibiotics usage; late surfactant therapy; OI >15 at 4-hour mark.

- Extending surfactant treatment is indicated for newborns with respiratory failure due to pneumonia, meconium aspiration and pulmonary hemorrhage.

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...

009bet
1