Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Một số gen mã hoá cacbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng carbapenem của Acinetobacter baumannii tại Việt Nam. (Ngày công bố: 19/7/2021)

Chuyên ngành: Vi sinh y học - 62720115

Họ tên: Lưu Thị Vũ Nga

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung

Hướng dẫn 2: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

1. Đây là nghiên cứu đầu tiên về mối liên quan giữa kiểu hình đề kháng carbapenem, kiểu gen và khả năng sinh enzyme carbapenemase ở các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại 9 bệnh viện ở 3 miền của Việt Nam, năm 2016.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có mối liên quan giữa nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của carbapenem (≥ 8 µg/ml) với sự suất hiện carbapenemae (qua thử nghiệm kiểu hình: bất hoạt carbapenem - Carbapenem Inactivation Method - CIM CarbaAcineto NP và CarbaAcineto NP cải tiến) với kiểu gen (blaOXA-23-like, blaNDM-1) ở các chủng A. baumanii.

2. Kiểu hình đề kháng kháng sinh của các chủng A. baumannii thuộc cùng một cụm kiểu gen PFGE không giống nhau hoàn toàn

Tóm tắt tiếng anh:

New conclusions of the thesis

1. This is the first study on the relationship between carbapenem-resistant phenotype, genotype and carbapenemase-producing in Acinetobacter baumannii strains isolated at 9 hospitals in 3 regions of Vietnam, 2016.

Results from the study showed that: There was the relationship between minimum inhibitory concentrations (MIC) of carbapenem (≥ 8 µg/ml) with the presence of carbapenemase (through phenotypic test: Carbapenem Inactivation Method – CIM, CarbaAcineto NP and modified CarbaAcineto NP) and carbapenemase encoding genes (blaOXA-23-like, blaNDM-1) among A. baumannii strains.

2. The antimicrobial resistance pattern of strains belonging to the same PFGE genotype cluster were not completely the same

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không mổ được bằng phác đồ hóa chất Paclitaxel – Carboplatin kết hợp hóa xạ đồng thời. (Ngày công bố: 20/07/2021) Hàng Quốc Tuấn PGS.TS. Lê Chính Đại
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu nụ cười và xây dựng một số tiêu chuẩn đánh giá nụ cười hài hoà cho người Kinh độ tuổi 18 – 25. (Ngày công bố: 13/08/2021) Phạm Thị Thanh Bình TS. Hà Anh Đức PGS.TS. Hoàng Việt Hải
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ xương thái dương trên bệnh nhân điếc tiếp nhận để chỉ định cấy ốc tai điện tử. (Ngày công bố: 12/08/2021) Lê Duy Chung PGS.TS. Cao Minh Thành PGS.TS. Phạm Hồng Đức
Kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ phình động mạch thông trước. (Ngày công bố: 12/08/2021) Trần Trung Kiên PGS.TS. Nguyễn Thế Hào
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày điều trị bệnh béo phì. (Ngày Công bố: 10/08/2021) Bùi Thanh Phúc GS.TS. Trần Bình Giang
Nghiên cứu tác dụng vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê cạnh cột sống ngực kết hợp gây mê cho mổ ngực một bên ở trẻ em. (Ngày công bố: 10/08/2021) Thiều Tăng Thắng PGS.TS. Công Quyết Thắng
Đánh giá kết quả điều trị suy tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được cấy ghép tế bào gốc tự thân. (Ngày công bố: 05/08/2021) Phan Tuấn Đạt PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Đánh giá kết quả điều trị u màng não nền sọ bằng dao gamma quay. (Ngày công bố: 20/07/2021) Nguyễn Thanh Hùng PGS.TS. Vũ Hồng Thăng PGS.TS. Phạm Cẩm Phương