Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày điều trị bệnh béo phì. (Ngày Công bố: 10/08/2021)

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - 62720125

Họ tên: Bùi Thanh Phúc

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:GS.TS. Trần Bình Giang

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

- Đây là đề tài nghiên cứu về phẫu thuật đặt vòng thắt dạ dày điều trị béo phì đầu tiên ở Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra được chỉ định mổ của phẫu thuật béo phì: BMI trên 35 hoặc khi BMI trên 30 có kèm theo các bệnh phối hợp. Việc phẫu thuật đặt vòng thắt dạ dày cần được thực hiện theo  5 bước: đặt trocar, bộc lộ vùng tâm vị và vén gan, tạo đường hầm mặt sau tâm vị và đặt đai, cố định đai, cố định buồng chỉnh.

- Nghiên cứu đã mô tả được kết quả của phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày của 71 bệnh nhân. Với thời gian theo dõi 5 năm phẫu thuật không có bệnh nhân tai biến và tử vong, tỷ lệ biến chứng là 11,3%, tỷ lệ mổ lại là 11,3%. Hiệu quả giảm cân sau 5 năm với phần trăm trọng lượng cơ thể thừa mất đi là 61,2%. Hiệu quả cải thiện các bệnh phối hợp sau 5 năm với cao huyết áp: tỷ lệ khỏi bệnh 42,9%, tỷ lệ cải thiện 57,1%, với rối loạn mỡ máu: tỷ lệ khỏi bệnh 60,7%, tỷ lệ cải thiện 32,1%, với đái tháo đường: tỷ lệ khỏi bệnh 88,9%, tỷ lệ cải thiện 11,1%. Chất lượng cuộc sống sau mổ 5 năm được cải thiện so với trước mổ

Tóm tắt tiếng anh:

New Contributions Of The Thesis:

- This is the first research project on obesity treatment of Laparoscopic Adjustable Gastric Banding in Vietnam. Our study shows the indications of this surgery: BMI over 35 or BMI over 30 for the patient with more comorbidities. This laparoscopic surgery needs to be performed in 5 steps: trocar placement, exposing the cardia of stomach and retract the liver, creating a tunnel on the back of the cardia and placing the adjustable band, fixing the adjustable band, fixing the under skin access port.

- Our research has described the results of Laparoscopic Adjustable Gastric Banding of 71 patients. With a follow-up period of 5 years after surgery, no patient was found to die, the rate of complications was 11.3%, the reoperation rate was 11,3%. The effect of weight loss after 5 years is noted by the percentage of excess body weight reduction is 61.2%. The comorbiditie improvement effect after 5 years with hypertension: cure fraction 42.9%, improvement rate 57.1%, with dyslipidemia: cure fraction 60.7%, improvement rate 32.1%, with diabetes: cure fraction 88.9%, improvement rate 11.1%. Quality of life 5 years postoperative improved when compared with before surgery

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...