Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV bằng phác đồ Pemetrexed-Cisplatin tại Bệnh viện K. (Ngày công bố: 26-06-2022)

Chuyên ngành: Ung thư - 62720149

Họ tên: Nguyễn Việt Hà

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Tuyết Mai

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

- Đây là nghiên cứu về kết quả điều trị  ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB và IV bằng phác đồ Pemetrexed và Cisplatin tại Việt Nam với số lượng bệnh nhân đủ lớn và theo dõi tương đối dài.

 - Nghiên cứu đã ghi nhận được kết quả điều trị đáp ứng thực thể là 39,4 %, tỷ lệ kiểm soát bệnh là 78,8%. Thời gian sống thêm trung bình BKTT là 7,23 tháng. Thời gian sống thêm trung bình toàn bộ là 13,27 tháng. Tỷ lệ sống thêm 1 năm là 41,5% ; 2 năm là 7,3%.

- Nghiên cứu cũng phân tích được mối liên quan giữa tỷ lệ đáp ứng điều trị với một số yếu tố: yếu tố của bệnh nhân trước điều trị : thể trạng ,  giai đoạn bệnh , tỉnh trạng hút thuốc. Phân tích được mối liên quan giữa thời gian sống thêm toàn bộ, sống thêm BKTT  và các yếu tố : toàn trạng, đáp ứng cơ năng, đáp ứng thực thể.

- Nghiên cứu đã ghi nhận tác dụng phụ hầu hết ở mức độ nhẹ và không làm gián đoạn điều trị. Phân tích được mối liên quan giữa tình trang huyết sắc tố có mối liên quan với đáp ứng điều trị và thời gian sống thêm toàn bộ

Tóm tắt tiếng anh:

This is a study on the results of treatment of stage IIIB and IV non-small cell lung cancer with Pemetrexed and Cisplatin regimens in Vietnam with a large enough number of patients and relatively long follow-up.
The study recorded a clinical response of 39.4%, the disease control rate was 78.8%. Median progression-free survival was 7.23 months. The overall median survival was 13.27 months. The 1-year survival rate is 41.5%; 2 years is 7.3%.
The study also analyzed the relationship between the rate of response to treatment with a number of factors: the patient's factors before treatment: physical condition, disease stage, smoking status. Analyze the relationship between overall survival time, progression-free survival and factors: overall status, functional response, physical response.

The study recorded side effects that were mostly mild and did not interrupt treatment. Analyze the relationship between hemoglobin status and treatment response and overall survival time

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả điều trị u hắc tố ác tính màng bồ đào. (Ngày công bố: 27-06-2022) Bùi Đào Quân PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Yên TS. Hoàng Anh Tuấn
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sự tăng trưởng cung răng, khuôn mặt của một nhóm trẻ em người Mường từ 12 đến 14 tuổi. (Ngày công bố: 27-06-2022) Vũ Văn Xiêm GS.TS. Nguyễn Văn Ba TS. Đặng Triệu Hùng