Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng mắc đái tháo đường type 2 ở người lao động thường xuyên phải làm ca, thêm giờ và một số yếu tố nguy cơ. (Ngày công bố: 09-02-2022)

Chuyên ngành: Y tế công cộng - 62720301

Họ tên: Đinh Quốc Khánh

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Khương Văn Duy

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

Các bệnh mạn tính không lây trong đó có bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), là mô hình bệnh tật chính ở các nước có nền kinh tế phát triển. Trên thế giới đã có một số công trình nghiên cứu về tỷ lệ mắc ĐTĐ type 2 ở người lao động cũng như ở các đối tượng làm ca, thêm giờ và kết quả cho thấy có mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ nghề nghiệp như làm ca, làm thêm giờ... Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đây là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ hơn cho nhóm đối tượng lao động này.

Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu dịch tễ học về tỷ lệ mắc và các yếu tố nguy cơ gây bệnh ĐTĐ type 2 trong cộng đồng dân cư nhưng vẫn còn ít các nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ ở người lao động (NLĐ), đặc biệt ở NLĐ như làm ca, làm thêm giờ...

Nghiên cứu này đã cho thấy được thực trạng rối loạn dung nạp glucose và mắc bệnh ĐTĐ có tính chất nghề nghiệp ở đối tượng làm ca, thêm giờ. Với cỡ mẫu 1755 đối tượng có thể đại diện được cho một cộng đồng những người lao động làm ca, làm thêm giờ; có đóng góp thiết thực trong việc đảm bảo sức khỏe và nâng cao khả năng lao động cho những người lao động làm ca, thêm giờ. Do đó, việc nghiên cứu đề tài này là thời sự, cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Tóm tắt tiếng anh:

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

             Non-communicable chronic diseases, including type 2 diabetes, are a major disease pattern in developed countries. In the world, there are a number of studies on the prevalence of type 2 diabetes in workers as well as in those who work shifts, overtime and the results show that there is a relationship between occupational risk factors such as work shifts, overtime ... Studies also show that this is an issue that needs to be further studied for this group of workers.

             In Vietnam, there have been many epidemiological studies on the incidence and risk factors of type 2 diabetes in the community, but there are still few studies related to the prevalence of diabetes in workers. (Employees), especially in employees such as working shifts, overtime ...

          This study has shown that the actual situation of impaired glucose tolerance and diabetes has an occupational nature in the subjects working shift and overtime. With a sample size of 1755 subjects can represent a community of workers working shifts or overtime; make practical contributions to ensuring health and improving working capacity for workers who work shifts and overtime. Therefore, the study of this topic is current, necessary and of high practical significance.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thay lại khớp hang. (Ngày công bố 30-05-2022) Trần Mạnh Hùng PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy
Đánh giá kết quả hoá xạ trị đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú phác đồ cisplatin-etoposide tại Bệnh viện K. (Ngày công bố: 13-06-2022) Hoàng Trọng Tùng PGS.TS. Bùi Công Toàn
Mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và tình trạng rối loạn nhiễm sắc thể trước chuyển phôi. (Ngày công bố: 13-06-2022) Nguyễn Thị Bích Vân GS.TS. Nguyễn Viết Tiến GS.TS. Nguyễn Duy Bắc
Nghiên cứu ghép sụn sườn tự thân chữa biến dạng mũi cho bệnh nhân sau mổ dị tật khe hở môi, vòm miệng một bên. (Ngày công bố: 24-05-2022) Tạ Trung Sơn PGS.TS. Phạm Dương Châu
Nghiên cứu rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học huyện Gia Lâm, Hà Nội và đánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp. (Ngày công bố: 24-05-2022) Lê Anh Tuấn PGS.TS. Lương Thị Minh Hương
Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm sau chấn thương đụng dập nhãn cầu. (Ngày công bố: 16-05-2022) Nguyễn Minh Thi GS.TS. Đỗ Như Hơn
Thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ngày công bố: 29-04-2022) Trần Lan Anh PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Nghiên cứu mô bệnh học, hóa mô miễn dịch và một số yếu tố tiên lượng của sarcôm mô mềm thường gặp. (Ngày công bố: 12-04-2022) Hồ Đức Thưởng PGS.TS. Lê Đình Roanh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u tuyến lệ. (Ngày công bố: 07-04-2022) Hà Thị Thu Hà PGS.TS. Phạm Trọng Văn TS. Nguyễn Quốc Anh
Phân lập, tăng sinh và biệt hóa tế bào gốc ngoại bì thần kinh phôi – thai thành tế bào dạng tiết dopamin. (Ngày công bố: 01-04-2022) Nguyễn Phúc Hoàn PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà PGS.TS. Nguyễn Thị Bình
Nghiên cứu tình trạng kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng. (Ngày công bố: 23-03-2022) Nguyễn Trần Ngọc Hiếu PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy TS. Lương Cao Đồng
Nghiên cứu tính đa hình thái đơn nucleotid (SNP) và đột biến một số gen trong ung thư buồng trứng. (Ngày công bố: 21-03-2022) Lê Nguyễn Trọng Nhân GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
Nghiên cứu giá trị của beta hCG tự do và hCG toàn phần huyết thanh trong bệnh nguyên bào nuôi. (Ngày công bố: 15-03-2022) Mai Trọng Dũng PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào
Nghiên cứu điều trị ung thư trực tràng thấp, trung bình giai đoạn tiến triển tại chỗ bằng xạ trị gia tốc trước mổ kết hợp với Capecitabine.(Ngày công bố: 14-03-2022) Võ Quốc Hưng PGS.TS. Bùi Công Toàn
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị hội chứng hẹp khe mi – sụp mi – nếp quạt ngược. (Ngày công bố: 25-02-2022) Trần Thu Hương PGS.TS. Lê Thị Kim Xuân TS. Nguyễn Xuân Tịnh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, thái độ xử trí với thai phụ giảm tiểu cầu trong thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2018. (Ngày công bố: 20-02-2022) Đào Thị Thanh Hường PGS.TS. Trần Danh Cường PGS.TS. Lê Xuân Hải