Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu ghép sụn sườn tự thân chữa biến dạng mũi cho bệnh nhân sau mổ dị tật khe hở môi, vòm miệng một bên. (Ngày công bố: 24-05-2022)

Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt - 62720601

Họ tên: Tạ Trung Sơn

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Phạm Dương Châu

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

1. Phương pháp đo gián tiếp sử dụng ảnh chuẩn hóa tư thế thẳng, tư thế nền mũi và tư thế nghiêng cho phép đánh giá khách quan các đặc diểm biến dạng mũi còn tồn tại ở các bệnh nhân sau mổ dị tật khe hở môi - vòm miệng một bên. Các biến dạng này đa dạng về hình thái, mức độ và tồn tại ở nhiều đơn vị giải phẫu của mũi.

2. Thay đổi giải phẫu của sụn bên dưới bên bệnh là nguyên nhân quan trọng gây ra biến dạng mũi ở các bệnh nhân này. Sụn bên dưới bên bệnh yếu. Trụ trong của sụn bên dưới bên bệnh trượt xuống thấp, sang bên so với trụ trong bên lành. Trụ ngoài của sụn bên dưới bên bệnh lạc chỗ xuống dưới, ra sau, sang bên.  

3. Phẫu thuật ghép xương khe hở cung hàm chưa đầy đủ hoặc thất bại có thể để lại biến dạng nền xương tiền hàm bên bệnh thấp hơn so với bên lành. Đặc điểm biến dạng này cần thiết được đánh giá để lập kế hoạch phẫu thuật ghép nâng xương bổ xung hoặc sử dụng mảnh ghép sụn sườn tự thân để tái lập sự cân xứng của nền xương tiền hàm của bên lành và bên bệnh, tạo tiền đề để phẫu thuật sửa chữa biến dạng mũi đạt kết quả hoàn hảo.

4. Sụn sườn tự thân là chất liệu ghép có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại sụn tự thân khác như sụn loa tai, sụn vách ngăn nhờ nguồn cung dồi dào, đặc tính cứng chắc và có thể cắt gọt để tạo ra các mảnh ghép với hình dạng và kích thước phù hợp. Phẫu thuật sử dụng sụn sườn VI tự thân làm chất liệu ghép trụ mũi, ghép sống mũi và ghép trụ ngoài của sụn bên dưới của bên bệnh cho các bệnh nhân này giúp tái cấu trúc, tăng cường khả năng nâng đỡ của khung sụn, khắc phục sự biến dạng của sụn bên dưới bên bệnh và sửa chữa hiệu quả các biến dạng mũi còn tồn tại. Phẫu thuật làm giảm mức độ mức độ biến dạng mũi, mang lại sự cân xứng hơn của lỗ mũi, trụ mũi, cánh mũi, viền cánh mũi, điều chỉnh vị trí đỉnh mũi hài hòa do tăng độ nhô và độ xoay của đỉnh mũi. Đây là phẫu thuật an toàn, ít các tai biến nghiêm trọng

Tóm tắt tiếng anh:

1. Indirect mesurement method using standardized photographs in front view, basal view and lateral view enables objective evaluation of residual nasal deformities in unilateral cleft lip and palate patients who have undergone primary cheiloplasty and palatoplasty. These nasal deformities appear in many anatomical subunits of their nose with diverse morphology, at different degrees.

2. Anatomical changing of the lower lateral cartilage on the affected side is the main cause of nasal deformities in these patients. This lower lateral cartilage becomes weak. The medial crus of the lower lateral cartilage slumps downwardly, laterally. The lateral crus of the lower lateral cartilage displaces downwardly, posteriorly, laterally.  

3. Incomplete or failed alveolar bone grafting surgery may maintain the deformity in which the premaxillary bone base on the affected side is lower than that on the unaffected side. This deformity needs be evaluated to make a plan of the alveolar bone grafting augmentation surgery or rib cartilage grafting surgery in order to re-establish the symmetry of the premaxillary bone base on the two sides. This procedure creates conditions for a successful corrective nasal deformity surgery.

4. The autologous rib cartilage has many advantages over the other autologous cartilage such as ear cartilage and septum cartilage. The autologous rib cartilage is abundantly available, has strong and rigid properties and could be sculptured to make cartilage grafts in appropriate shapes and sizes. The corrective nasal deformity surgery using columella strut grafts, dorsal grafts and lateral crura strut grafts from the sixth autologous rib cartilage in these patients enables surgeons to reconstruct and improve the supporting capacity of the cartilage framework. The deformation  and the malpositon of the lower lateral cartilage on the affected side as well as other residual nasal deformities would be corrected effectively. The surgery could reduce the severe degree of nasal deformity, making the nostrils, the columella, the ala and the ala rim more symmetrical. This procedure also helps reposition harmoniously the nasal tip because of an increase in nasal tip projection and nasal tip rotation. This surgery is a safe procedure with very low rate of serious complications

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...