Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị tắc ống lệ mũi. (Ngày công bố: 23-06-2022)

Chuyên ngành: Nhãn khoa - 62720157

Họ tên: Hà Huy Thiên Thanh

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Quốc Anh

Tóm tắt tiếng việt:

1.  Nghiên cứu báo cáo kết quả phẫu thuật bao gồm cả kết quả giải phẫu, kết quả chức năng và kết quả theo dõi lỗ thông trong một thời gian đủ dài đến khi kết quả ổn định, chứng minh đây là một phẫu thuật có hiệu quả và an toàn.

2.  Nghiên cứu lần đầu báo cáo kết quả ứng dụng của thang điểm đánh giá lỗ thông DOS (dacryocystorhinostomy ostium scoring) sau phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ mũi vào theo dõi lâm sàng ở Việt Nam, góp phần xây dựng qui trình theo dõi hiệu quả, ít xâm lấn và giảm số lần bơm rửa lệ đạo có nguy cơ tổn thương lệ quản.

3. Luận án chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả về giải phẫu và chức năng của phẫu thuật, góp phần chỉ định, tiên lượng và điều chỉnh kỳ vọng của phẫu thuật viên và bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Tóm tắt tiếng anh:

1.  The study reported anatomical and functional  outcomes and the follow-up of post-operative ostium for a sufficient duration until the outcomes were stable, which demonstrates that this is an effective and safe surgery.

2.  This is the first study in Vietnam to report the application of the dacryocystorhinostomy ostium scoring (DOS) in the clinical follow-up after endoscopic dacryocystorhinostomy, contributing to the development of an effective and less invasive monitoring protocol, reducing the need for lacrimal irrigation risking canalicular injury.

3. The thesis suggested a number of factors associating with the anatomical and functional outcomes of surgery, contributing to the indications, prognosis and expectations adjustment for surgeons and patients during treatment.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...