Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả điều trị ung thư trực tràng thấp bằng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt. (Ngày công bố: 26-06-2022)

Chuyên ngành: Ung thư - 62720149

Họ tên: Hoàng Mạnh Thắng

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Lê Đình Roanh

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt đối với ung thư trực tràng thấp đang ngày càng được mở rộng chỉ định. Kết quả điều trị về mặt ung thư học ngày càng được cải thiện bởi điều trị đa mô thức, do vậy bảo tồn chức năng cơ thắt là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt theo phương pháp cắt gian cơ thắt (intersphincteric resection) được chỉ định cho ung thư trực tràng rất thấp. Việc xác định rõ vị trí khối u và mức độ xâm lấn u tại chỗ rất quan trọng trong quyết định chiến lược điều trị đối với ung thư trực tràng thấp.

Các kết quả trong và sau mổ, chức năng đại tiện cũng như thời gian sống sau mổ và tái phát sau mổ đã góp phần chứng minh rằng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trong ung thư trực tràng thấp đáp ứng được các nguyên tắc của phẫu thuật ung thư trực tràng. Đó là những đóng góp chính của luận án. Ngoài ý nghĩa đóng góp vào số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt cho bệnh nhân bị ung thư trực tràng thấp, luận án còn đánh giá kết quả điều trị về ung thư học bao gồm kết quả sống thêm, đánh giá đáp ứng với điều trị hoá xạ trị trước mổ. Đồng thời luận án còn đánh giá được các yếu tố tiên lượng trong điều trị đối với các bệnh nhân này cũng như đánh giá chức năng đại tiện sau mổ

Tóm tắt tiếng anh:

Sphincter-conserving laparoscopic surgery for low rectal cancer is increasingly indicated. Oncology results are increasingly improved by multimodial therapy, thus preserving sphincter function is a necessary requirement in order to improve the patient's quality of life. Sphincter-conservation with intersphincteric resection is indicated for very low rectal cancer. The determination of tumor location and local invasion are very important in deciding treatment strategy for low rectal cancer.

The operative results, sphincter function results, as well as survival time and recurrence rates have contributed to prove that sphincter preserving laparoscopic surgery is feasible and safe for low rectal cancer  . Those are the main contributions of the thesis. In addition to contributing data to the possibility of laparoscopic surgery to preserve sphincter for patients with low rectal cancer, the thesis also evaluates the results of oncology treatment including survival, assessment of response to neoadjuvant chemoradiation therapy. At the same time, the thesis also assesses prognostic factors in treatment for these patients as well as evaluates postoperative sphincter function

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...