Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc và sự tăng trưởng đầu mặt ở trẻ em người Kinh từ 7 đến 9 tuổi. (Ngày công bố: 15-08-2022)

Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt - 62720601

Họ tên: Trương Đình Khởi

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đào Thị Dung

Tóm tắt tiếng việt:

1.Đặc điểm nhân trắc đầu mặt ở trẻ 7 tuổi người Kinh

- Các kích thước khi đo trực tiếp ở nam lớn hơn nữ, các kích thước không khác biệt giữa ba loại khớp cắn. Dạng đầu chủ yếu là rất ngắn và ngắn (cvvđ: 513,33±12,53 mm; eu-eu: 138,90±5,20 mm; gl-op: 157,26±5,21 mm; po-n: 101,29±5,04 mm; po-pr: 112,83±8,74 mm).

- Chiều rộng mặt, chiều rộng mũi, chiều rộng miệng, chiều rộng hàm dưới, chiều cao tầng mặt trên, giữa và dưới ở nam lớn hơn nữ, chiều rộng mũi loại I và II Angle lớn hơn loại III Angle, chiều cao tầng mặt giữa và dưới ở loại III lớn hơn loại I và II Angle (Zy-Zy: 120,97±4,76 mm; Al-Al: 30,92±2,56 mm; Ch-Ch: 38,06±2,80 mm; Go-Go: 90,06±4,76 mm; Tr-Gl: 52,14±3,86 mm; Gl-Sn: 54,71±4,14 mm; Sn-Me: 57,04±4,33 mm).

- Các kích thước, chỉ số đo trên phim sọ nghiêng khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ trừ chiều dài nền sọ trước và sau ở nữ lớn hơn ở nam; hầu hết có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa ba loại khớp cắn theo phân loại Angle trừ độ lệch nền sọ thì không có sự khác biệt (CC-N: 48,92±3,53 mm; Po-PtV: 37,11±2,35 mm; Ba-N/Xi-Pm: 60,55±5,09o; A/N-Pog: 1,37±3,03 mm; N-A/Fh: 90,39±3,06o; CC-Gn/Ba-N: 89,11±4,05o; N-Pog/Fh: 86,64±4,08o; Ls-E: 0,47±2,24mm; Li-E: 0,84±2,25mm; A1/B1: 122,65±12,08 o; R6HD/PtV: 11,35±3,23mm).

2.Sự tăng trưởng đầu mặt từ 7-9 tuổi

- Các kích thước khi đo trực tiếp và đo trên ảnh chuẩn hóa và phim sọ nghiêng tăng trưởng đều đặn theo tuổi từ 7-9 tuổi, nữ có xu hướng tăng trưởng sớm hơn nam, từ 8-9 tuổi có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn từ 7-8 tuổi, mức gia tăng và tỷ lệ gia tăng giống nhau giữa hai giới trừ chiều rộng đầu và po-pr ở nữ lớn hơn ở nam.

- Điểm giữa hố yên xương bướm (S): Di chuyển ra sau và lên trên, điểm khớp trán mũi (N): Di chuyển ra trước và lên trên theo trục Ba-N, điểm gai mũi trước (Ans): Di chuyển ra trước và xuống dưới, điểm cằm (Gn): Di chuyển xuống dưới và ra trước, điểm tâm cành đứng xương hàm dưới (Xi): Di chuyển ra sau và xuống dưới, điểm tâm cổ lồi cầu (Dc): Di chuyển ra sau và lên trên

Tóm tắt tiếng anh:

1.     Craniofacial anthropometric characteristics in 7-year-old Kinh children:

- Dimensions when measured directly in men are larger than women, the dimensions do not differ between the three types of occlusion. Head form is mostly very short and short (cvvđ: 513,33±12,53 mm; eu-eu: 138,90±5,20 mm; gl-op: 157,26±5,21 mm; po-n: 101,29±5,04 mm; po-pr: 112,83±8,74 mm).

- Face width, nose width, mouth width, mandibular width; upper, middle and lower facial height in men are larger than women, nose width of I and II Angle type is larger than III Angle,  middle and lower facial height in III Angle type are larger than those of type I and II Angle (Zy-Zy: 120,97±4,76 mm; Al-Al: 30,92±2,56 mm; Ch-Ch: 38,06±2,80 mm; Go-Go: 90,06±4,76 mm; Tr-Gl: 52,14±3,86 mm; Gl-Sn: 54,71±4,14 mm; Sn-Me: 57,04±4,33 mm).

- The dimensions and indices measured on lateral cephalometric radiographs were not statistically significant between men and women, except that the length of the anterior and posterior cranial bases in women was larger than in men; Most of the differences were statistically significant between the three types of occlusion according to the Angle classification except for skull base deviation, which did not show any difference (CC-N: 48,92±3,53 mm; Po-PtV: 37,11±2,35 mm; Ba-N/Xi-Pm: 60,55±5,09o; A/N-Pog: 1,37±3,03 mm; N-A/Fh: 90,39±3,06o; CC-Gn/Ba-N: 89,11±4,05o; N-Pog/Fh: 86,64±4,08o; Ls-E: 0,47±2,24mm; Li-E: 0,84±2,25mm; A1/B1: 122,65±12,08 o; R6HD/PtV: 11,35±3,23mm).

2.     Craniofacial growth from 7 to 9 years old

- Dimensions when measured directly, measured on standardized images and cephalometric films increase steadily with age from 7-9 years old, women tend to grow earlier than men, from 8-9 years old tend to grow faster than 7-8 years of age, the increase and rate of increase were the same between the sexes except that head width and po-pr dimension were greater in women than in men.

- Midpoint of the sphenoid fossa (S): Move posterior and upward, fronto-nasal joint point (N): Move forward and upward along the Ba-N axis, anterior nasal spine point (Ans): Move out anterior and downward, chin point (Gn): Move down and anterior, center of mandibular vertical branch (Xi): Move back and down, center of neck of condyloid process (Dc): Move out back and up

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser điều trị glôcôm góc mở nguyên phát. (Ngày công bố: 14-11-2022) Trần Minh Hà PGS.TS. Đào Thị Lâm Hường
Nghiên cứu tính đa hình của một số gen liên quan đến gãy xương đốt sống do loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. (Ngày công bố: 14-11-2022) Trần Phương Hải TS. Nguyễn Thị Thanh Hương TS. Trần Thị Tô Châu
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của động kinh ở phụ nữ có thai. (Ngày công bố:14-11-2022) Nguyễn Thị Thanh Bình GS.TS. Lê Văn Thính
Nghiên cứu hiệu quả đặt nội khí quản có video hỗ trợ cho bệnh nhân phẫu thuật cột sống cổ. (Ngày công bố: 24/10/2022) Dương Anh Khoa GS.TS. Nguyễn Quốc Kính
Nghiên cứu tính đa hình của một số gen ở phụ nữ loãng xương sau mãn kinh. (Ngày công bố: 21-10-2022) Trần Thị Thu Huyền TS. Nguyễn Thị Thanh Hương PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả một số phác đồ điều trị hội chứng rối loạn sinh tủy tại Bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. (Ngày công bố: 18-10-2022) Nguyễn Quang Hảo PGS.TS. Vũ Minh Phương
Nghiên cứu diện cắt chu vi bằng cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh trong điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô trực tràng. (Ngày công bố: 17-10-2022) Nguyễn Minh Trọng PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng PGS.TS. Phạm Hoàng Hà
Kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình động mạch thông sau. (Ngày công bố: 14-10-2022) Dương Trung Kiên PGS.TS. Nguyễn Thế Hào PGS.TS. Dương Đại Hà
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và truyền thông về bệnh lao cho nhân viên y tế. (Ngày công bố: 05-10-2022) Trần Thu Trang PGS.TS. Chu Thị Hạnh PGS.TS. Vũ Văn Giáp
Đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn T1-2N1M0 bằng phẫu thuật kết hợp hóa xạ trị đồng thời. (Ngày công bố: 03-10-2022) Đinh Xuân Cường GS.TS. Lê Văn Quảng TS. Nguyễn Phi Hùng
Nghiên cứu mô bệnh học sarcom xương nguyên phát theo phân loại của tổ chức y tế thế giới (WHO) năm 2013. (Ngày công bố: 29-09-2022) Phạm Thị Hân PGS.TS. Tạ Văn Tờ
Nghiên cứu tạo hình khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt cuống liền tại chỗ. (Ngày công bố: 22-09-2022) Nguyễn Đức Tiến PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng PGS.TS. Phan Văn Duyệt
Nghiên cứu tổn thương thần kinh đoạn cẳng tay ở đối tượng giám định thương tích. (Ngày 15-09-2022) Đỗ Lập Hiếu PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng TS. Đào Quốc Tuấn
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trẻ hen phế quản. (Ngày công bố: 06-09-2022) Nguyễn Hoàng Yến GS.TSKH. Dương Quý Sỹ PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư biểu mô vảy mũi xoang. (Ngày công bố: 06-09-2022) Nguyễn Thế Đạt GS.TS. Nguyễn Đình Phúc
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của kỹ thuật gây khạc đờm trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính. (Ngày công bố: 31-08-2022) Nguyễn Minh Sang PGS.TS. Phan Thu Phương
Nghiên cứu phân loại mô bệnh học u thần kinh đệm lan tỏa của não theo WHO 2007. (Ngày công bố: 31-08-2022) Nguyễn Sỹ Lánh PGS.TS. Nguyễn Phúc Cương TS. Nguyễn Thúy Hương
Nghiên cứu tác dụng của hào châm trong phục hồi chức năng tâm - vận động ở bệnh nhi sau viêm não cấp do vi rút Herpes simplex. (Ngày công bố: 24-08-2022) Phạm Ngọc Thủy TS. Đặng Minh Hằng PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hoá tại ruột non. (Ngày công bố: 22-08-2022) Nguyễn Hoài Nam GS.TS. Đào Văn Long
Nghiên cứu kết quả thay khớp háng toàn phần trên bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi tại bệnh viện Việt Đức. (Ngày công bố: 15-08-2022) Phan Bá Hải PGS.TS. Ngô Văn Toàn